Numer 4 - grudzień 2016

Szanowni Czytelnicy,

 

Mamy zaszczyt przedstawić Wam ogólnopolski naukowy

magazyn studencki Poliforum. Jest to czasopismo tworzone przez studentów dla studentów, którego

również i Ty możesz być współautorem. Pozwólcie, że w kilku zdaniach przedstawimy Wam ideę

jaka nam przyświeca. Innymi słowy: o co chodzi w Poliforum?!

 

Pierwszym krokiem było zorganizowanie Budmiki (www.budmika.put.poznan.pl), konferencji

na którą raz do roku zjeżdżają koła naukowe z najaktywniejszymi studentami budownictwa, inżynierii

i architektury z całej Polski. Pierwszy krok (Budmika 2014) jak zawsze był trudny, ale zakończył się sukcesem.

Ilość młodych, ambitnych ludzi, którym „chce się chcieć” zaskoczyła nawet nas - organizatorów.

Chcąc integrować i aktywizować Was, najaktywniejszych studentów, pomyśleliśmy: „spotkanie raz do

roku to za mało, pozwólmy wykazać się przez cały rok”.

Tak oto widzicie platformę/środek/sposób na pokazanie innym co Was interesuje, jaki

temat zgłębiliście, do jakich wniosków doszliście w obszarze swojego kierunku studiów i nie tylko.

Jak będzie tworzone Poliforum? Przez Was – studentów oraz członków kół naukowych!

W radzie naukowej zasiadać będą wszyscy opiekunowie kół, którzy wyrażą chęć swojej pomocy. Autorem

artykułu może być każdy student, studentka czy zespół studentów kierunków budownictwa, inżynierii

środowiska, architektury oraz im pokrewnych.

 

Podsumowując, pierwszy numer to dopiero początek, redakcja to otwarta księga, do której

każdy może się wpisać.

 

Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz